Current&Future Perspectives of MM Treatment, 11-12 stycznia 2013, Warszawa

Current&Future Perspectives of MM Treatment, 11-12 stycznia 2013, Warszawa

Odbyła się trzecia Konferencji poświęcona teraźniejszości i przyszłości w leczeniu szpiczaka plazmocytowego. Konferencję organizują wspólnie Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów  oraz Polska Grupa Szpiczakowa. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z najnowszymi postępami, jakie dokonały się w  leczeniu i diagnostyce tej choroby. Konferencja połączona ze spotkaniem roboczym Polskiej Grupy Szpiczakowej.
 

Podczas Konferencji wykłady prowadzili międzynarodowi eksperci w dziedzinie szpiczaka plazmocytowego : Michele Cavo, Mario Boccadoro, Michel Delforge, Stefan Knop, Tomasz Wróbel. Program wykładów poniżej:
 

09:00 – 10:45 Treatment continuit y in RRMM patients

09:00 – 09:30 Treatment of patients with relapsed/refractory MM

prof. Stefan Knop (Germany)

09:30 – 10:00 Optimal sequencing of therapy

prof. Mario Boccadoro (Italy)

10:00 – 10:30 Treatment approaches in elderly frail patients

prof. Michele Cavo (Italy)

 

11:00 – 12:45 LONG TERM SAFETY OF NOVEL THERAPIES IN RRMM PATIENTS

11:00 – 11:30 Long term safety of novel therapies in RRMM patients

dr Tomasz Wróbel (Poland)

11:30 – 12:00 Prevention and management of novel treatment-related

thromboembolic events

prof. Anetta Undas (Poland)

12:00 – 12:30 Management of supportive therapy in MM

prof. Michel Delforge (Belgium)

 

13:45 – 15:30 Future directions in MM Treatment

13:45 – 14:15 Clonal tide and its implications for future treatment strategies

prof. Gareth Morgan (UK)

14:15 – 14:45 Consolidation and maintanance in MM Treatment

dr Grzegorz Charliński (Poland)

14:45 – 15:15 Experiences with IMID’s in other hematological malignancies

prof. Krzysztof Giannopoulos (Poland)

15:15 – 15:30 Podsumowanie


Konferencja odbyła się dzięki zaangażowaniu Pani Prof. dr hab. med. Anny Dmoszyńskiej


Current&Future 

Czytaj więcej na stronie: http://www.hematoonkologia.pl