Europejski dzień pacjenta Warszawa

Europejski dzień Warszawa

KONFERENCJA Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO DNIA PRAW PACJENTA

W dniu 18.04.2011 w Warszawie Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej organizuje Konferencję “Pacjent i jego prawa – w Polsce i w UE”.

W spotkaniu wezmą udział dwie Nasze przedstawicielki :Elżbieta Lampka i Ewa Błońska-Dec .

Głównymi gośćmi spotkania będą: John Dalli-Komisarz UE ds Zdrowia i Polityki Konsumenckiej, Ewa Kopacz-Minister Zdrowia,Krystyna Barbara Kozłowska-Rzecznik Praw Pacjenta.

Głowne zagadnienia Konferencji:

  • Rola Komisji Europejskiej w promowaniu Praw Pacjenta w krajach członkowskich
  • Prawa Pacjenta w świetle przepisów ustawy
  • Ocena praktyki przestrzegania Praw Pacjenta
  • Prezentacja wyników raportu monitoringu poświęconego prawom pacjenta w Polsce i w UE

Zapowiedziana jest również debata ekspercka nt.rządowego projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta w obszarze dotyczącym pozasądowego trybu dochozenia roszczeń.

Prelegentami w tej debacie mają być:Minister Krystyna Kozłowska,poseł Bartosz Arłukowicz,profesor Romuald Krajewski,dr Adam Bodnar ,dr Dorota Karkowska oraz Prezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych – Jacek Gugulski .

Relacja z tej Konferencji wkrótce.