Polecamy: Podręcznik dla chorego

Podręcznik dla chorego

Dr med. Grzegorz Charliński

Dr hab. med. Krzysztof Giannopouloss

szpiczak plazmocytowy


Każdy, kto napisze do Nas otrzyma egzemplarz na wskazany adres.

Czytaj więcej…

 

„Szpiczak plazmocytowy” jest opracowaniem przeznaczonym przede wszystkim dla chorych na ten nowotwór krwi.

 

Autorzy w przystępny sposób omawiają problematykę szpiczaka plazmocytowego, określanego również jako szpiczak mnogi. Książka ta stanowi również podręcznik dla chorego opisując podstawy biologii szpiczaka. Na wstępie przedstawiane są objawy kliniczne, które mogą nasunąć podejrzenie tej choroby oraz kryteria rozpoznania szpiczaka mnogiego jak i rekomendowane badania diagnostyczne. W kolejnych rozdziałach opisano także cele terapeutyczne i obecnie stosowane metody lecznicze.

 

Walka ze szpiczakiem mnogim wymaga ścisłej współpracy chorego z lekarzem i lekarza z chorym. Do tego niewątpliwie potrzebny jest wspólny, zrozumiały dla obu stron język. Biorąc po uwagę, że we wstępnej fazie leczenia dla chorego wszystko jest nowe, niezrozumiałe i niekiedy przerażające, to pozycja „Szpiczak plazmocytowy” stanowić będzie również swojego rodzaju „słownik” umożliwiający precyzyjne porozumiewanie się pomiędzy lekarzem i chorym.

 

Podręcznik ten jest syntetycznym zbiorem podstawowych informacji o szpiczaku plazmocytowym i o sposobach jego leczenia przeznaczonym zarówno dla pacjenta jak i dla najbliższych osób wspomagających chorego w walce z tym nowotworem.

 

Podręcznik na stronie: Hematoonkologia.pl