Światowy Dzień Walki z Rakiem lub Światowy Dzień Raka (ang. World Cancer Day) obchodzony corocznie.

Światowy Dzień Walki z Rakiem lub Światowy Dzień Raka (ang. World Cancer Day) obchodzony corocznie.

worldCancerDayLogo worldCancerDay

http://www.worldcancerday.org

 

Od 2005 roku Dzień Walki z Rakiem jest organizowany pod egidą Międzynarodowej Unii do Walki z Rakiem (International Union Against Cancer – UICC) – organizacji pozarządowej z siedzibą w Genewie.

 

Święto ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku w Paryżu. Na spotkaniu przyjęto Kartę Paryską, w myśl której rządy krajów świata, które ją podpisały, zobowiązały się do stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych.

 

W tym roku po raz pierwszy Nasze Sowie Oczy znalazły się na mapie organizacji pacjentów, które czynnie uczestniczą w pomocy chorym.

 

http://www.worldcancerday.org/events-map