Tam i z Powrotem

Tam i z Powrotem

Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Tam i z Powrotem


Zakład Psychoonkologii Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, rozpoczął swoją działalność w styczniu 2011 roku.Kierownikiem Zakładu jest mgr Mariola Kosowicz. Zakład zatrudnia siedmiu psychologów pracujących w Centrum Onkologii w Warszawie.

Zakład Psychoonkologii obejmuje kompleksową opieką psychologiczną pacjentów Centrum Onkologii oraz ich bliskich. Pomoc psychologiczna skierowana jest do pacjentów w trakcie hospitalizacji (w każdej Klinice Narządowej dostępny jest psycholog) i do pacjentów leczonych w trybie ambulatoryjnym.

Konsultacji lekarzy psychiatrów

Specjalistycznej pomocy psychologicznej, na wszystkich etapach choroby, m.in.- diagnostyczna, indywidualna, rodzinna, małżeńska.Pomoc pracownika socjalnego

W każdy wtorek i czwartek w godzinach 13.00-15.00 odbywają się grupy wsparcia.

Zapisy: Sekretariat Zakładu Psychoonkologii, wejście B,I piętro gab.7

Tel.22 546-32-42, 22 546 32-85:

poniedziałek, środa, czwartek 08.00-18.00 :wtorek, piątek 08.00-15.35

Uwaga! Podstawą przyjęcia do psychologa jest skierowanie od lekarza, natomiast konsultacja lekarza psychiatry nie wymaga skierowania.

Po diagnozie. Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin, nr 1-

W naszej postronie : Pomoc psychologiczna i na stronie : www.coi.pl oraz tamizpowrotem.org