Uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila – Muzeum Kolekcji Jana Pawła II – Galeria Porczyńskich z udziałem najwyższych władz kościelnych i państwowych

Uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila – Muzeum Kolekcji Jana Pawła II – Galeria Porczyńskich z udziałem najwyższych władz kościelnych i państwowych

kamil1kamil2kamil2

Nagroda św. Kamila – patrona chorych i pracowników służby zdrowia – ustanowiona została w 2007 r. z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Przyznawana co roku z okazji Światowego Dnia Chorego a jej główną ideą jest przybliżanie, promowanie osób oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania kultury miłosierdzia, akceptacji i solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami. Nagroda jest symbolem pomocy niesionej każdemu choremu, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną wiarę, czy rodzaj choroby.

W tegorocznej Gali wręczenia nagród uczestniczył Premier Donald Tusk oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych i kościelnych oraz twórcy życia publicznego.

Laureaci: Nagroda Specjalna za wybitne osiągnięcia w służbie chorym:

Aktor Jerzy Stuhr za odkrywanie nadziei w najtrudniejszych chwilach życia, dzielenie się nią z innymi i ukazanie własnym przykładem, że cierpieniu można nadać sens.

Prof. Wojciech Rowiński- konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej w uznaniu całokształtu dorobku naukowego, pionierskich osiągnięć medycznych oraz za doniosły osobisty wkład w rozwój transplantologii w Polsce.

Fundacja Ewy Błaszczyk “Akogo?”. Za wieloletnią aktywność filantropijną wykraczającą poza utarte granice oraz determinację w skutecznym zrealizowaniu projektu kliniki „Budzik”.

W kategorii “Stowarzyszenia i organizacje pacjentów, będące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami” główna nagroda trafiła do naszych kolegów z PKOPO z Fundacji “Wygrajmy zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja.

Wyróżnienie „Za wieloletnie zaangażowanie osób pracujących w Stowarzyszeniu oraz pomoc i wsparcie udzielane chorym na przewlekłą białaczkę szpikową i ich rodzinom” otrzymało również Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową – kolejny partner naszej Koalicji.

Serdecznie gratulujemy!!!

Relacja z Gali zamieszczona w Biuletynie Nasza Sowa ( Historia Stowarzyszenia)