VII Forum Liderów Organizacji Pacjentów 11-12 lutego 2013r. Światowy Dzień Chorego „Na co może liczyć polski pacjent?”

VII Forum Liderów Organizacji Pacjentów 11-12 lutego 2013r. Światowy Dzień Chorego „Na co może liczyć polski pacjent?"

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji ZdrowotnejOrganizator: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej powstał w 2004 roku, fundacja powołana przez księdza Arkadiusza Nowaka. http://www.prawapacjenta.eu


Działalność Instytutu ukierunkowana na wspieranie rozwiązań systemowych dążących do poprawy sytuacji pacjentów,zwiększenia świadomości obywatelskiej w dziedzinie praw pacjenta oraz polityki zdrowotnej państwa.Instytut realizuje swoje zadania statutowe poprzez prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych,organizowanie debat publicznych,konferencji ,szkoleń oraz innych wydarzeń związanych z problematyką ochrony zdrowia.Zakres działalności Instytutu to doradztwo prawne dla pacjentów oraz dla reprezentujących ich interesy organizacji pozarządowych. Podobnie jak w latach ubiegłych Instytut stworzył możliwość wspólnego spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń oraz zaprezentowano interesujące wykłady oraz panele warsztatowe.


Odbył się dialog z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Spotkanie miało charakter ożywionej dyskusji, podczas której omawiano bieżące problemy związane z systemem ochrony zdrowia.


W czasie spotkania Elzbieta Lampka wraz z Jackiem Gugulskim oraz Krystyną Wechmann wręczyli Ministrowi Zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi petycję chorych na chłoniaka Hodgkina popartą przez ponad 9000 osób dotyczącą dostepności refundacyjnej leku Adcetris.


Agenda spotkania:


Dzień I – 11.02.2013 r. (poniedziałek)


Powitanie uczestników – Ks. Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej


Na co może liczyć polski pacjent? – debata o problemach onkologii z udziałem Bartosza Arłukowicza, ministra zdrowia i Agnieszki Pachciarz, prezes NFZ ; prowadzący red. Kamil Durczok ;uczestnicy: organizacje pacjentów, eksperci, media


Panel z udziałem przedstawiciela MZ i NFZ: dyskusja na tematy mi.n :chorób rzadkich,dostępności do leczenia po ukończeniu 18 rz(uprzednia opieka pediatryczna), spraw leków refundowanych chemioterapia niestandardowa,diabetologia,choroby psychiczne,reforma NFZ


Uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila – Muzeum Kolekcji Jana Pawła II – Galeria Porczyńskich z udziałem najwyższych władz kościelnych i państwowych


Dzień II – 12.02.2013 r. (wtorek)


Jak działać odpowiedzialnie? Odpowiedzialny biznes a organizacje pozarządowe.


„Barometr zaufania do biznesu” – Marta Daszuta (Agencja Edelmann)


„Odpowiedzialność – obowiązek nie tylko dla biznesu” – Mirella Panek- Owsiańska, Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu


„Kodeks Etyki organizacji pacjentów” – Magdalena Bojarska – Członek Zarządu Instytutu


Sesje warsztatowe


„Miotacze Slajdów do lamusa, jak osiągnąć cele prezentacji multimedialnych”Mirosław Żuławnik


„Sztuka autoprezentacji. Jak Cię widzą…tak się sprzedasz” Zbigniew Lazar


„Wystąpienia publiczne, wystąpienia medialne, 100 rzeczy, o których warto pamiętać” Anna Kędzierska