Strona Główna

Poradnik pacjenta

Wskazówki dla chorych

Poradnik pacjenta

Sprawdź

Przyłącz się do Stowarzyszenia

Do Stowarzyszenia może przyłączyć się każdy z Was - chory lub zdrowy.

Przyłącz się do Stowarzyszenia

Przyłącz się i działaj

Stowarzyszenie Chorych na Chłoniaki "Sowie Oczy"

Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia

Pełna nazwa naszej organizacji brzmi Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki “Sowie Oczy”. Jesteśmy grupą ludzi, którzy w różny sposób zetknęli się z chłoniakami. Wśród nas są m.in. pacjenci, ich bliscy, lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, prawnicy, studenci. Wspólnie przeciwdziałamy poczuciu osamotnienia, niewiedzy i zagubienia wobec budzącego lęk rozpoznania. Podtrzymujemy się na duchu, zarówno w codziennym życiu i w chwilach trudnych. Naszym wsparciem pragniemy objąć chorych na chłoniaki w całej Polsce. Na naszej stronie znajdziesz nie tylko informacje o chorobie, ale także wiele porad, które pomogą Ci przejść okres leczenia. Stowarzyszenie „Sowie Oczy” jest członkiem założycielem Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych , międzynarodowej organizacji zrzeszającej stowarzyszenia pacjentów chorych na chłoniaki „Lymphoma Coalition” , forum stowarzyszeń pacjentów onkologicznych „Cancer United”, której działania skierowane są na rzecz równego dostępu do leczenia i opieki medycznej w wszystkich krajach Europy oraz Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych ( ECPC) Jak napisał założyciel i I Prezes Stowarzyszenia Paweł Moszumański : „Sowie Oczy” „są wyzwaniem dla nocy, roszczą sobie prawo do patrzenia poprzez noc, pragną uchwycić rzeczywistość otoczoną tajemnicą, rzeczy, które się nie narzucają” Dzięki nim możemy dostrzec i zrozumieć coś co normalnie jest przed nami ukryte, coś co budzi w nas lęk. Ci którzy otarli się o “ciemność” wiedzą, że potrzebowaliśmy “Sowich Oczu” by odnaleźć drogę… siły do walki z chorobą.

„Sowie Oczy” rozpoczęły działalność w 2005 roku ( wpis do rejestru stowarzyszeń: 2005-06-16) z inicjatywy Pawła Moszumańskiego, przy współpracy Arthura Masny i Elżbiety Lampka Celem Stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy o chorobach układu chłonnego, możliwościach i metodach ich rozpoznania, badaniach diagnostycznych, schematach postępowania leczniczego oraz dostępności leków. Celem jest niesienie pomocy potrzebującym pacjentom poprzez ułatwienie im dostępu do opieki psychoonkologicznej i prawnej oraz przekazywanie wiedzy i doświadczeń w walce z nowotworem.

dla mediów i organizacji

Prosimy o skorzystanie z formularza powyżej i wybranie odpowiedniego tematu z listy rozwijanej.