15 Września Światowym Dniem Wiedzy o Chłoniaku(World Lymphoma Awareness Day)

15 Września Dniem Wiedzy o Chłoniaku(World Lymphoma Awareness Day)

http://www.lymphomacoalition.org/wlad
https://youtu.be/GgCV7OnKeoE

Nasza organizacja otrzymała zaproszenie od Campaign 4 Cancer z RPA do udziału w tym dniu do dyskusji panelowej na Twitterze. Organizacja powstała w roku 2008 jest pionierskim głosem pacjenta lobbuje na rzecz promocji i ochrony praw pacjentów i osób dotkniętych nowotworem w odniesieniu do polityki, kosztów opieki zdrowotnej i świadczeń opieki zdrowotnej. Ma zatem wiele wspólnego z Nami oraz Koalicją Organizacji Pacjentów Onkologicznych , której jesteśmy założycielem i członkiem.

Rekomendujemy stronę: http://www.campaign4cancer.co.za/

Dodatkowo podajemy Twitter : @campaign4cancer.

Nasza organizacja w trakcie całego roku prowadzi edukację o chłoniakach, prowadzimy dodatkowo stronę na Facebook a za kilka tygodni ukażą się pierwsze numery nowego Biuletynu .

W proponowanej dyskusji #WLAD Twitter Chat pod hasłem : „Znasz swój podtyp chłoniaka” warto dyskutować w zakresie pytań:

Q3 – co chciałbyś , aby wszyscy wiedzieli o chłoniaku ?

Q4- Jakie są największe wyzwania przed pacjentami chorymi na chłoniaka?

Q5- Co można zrobić , aby sprostać wyzwaniom zawartych w pytaniach 3 i 4?A więc zapraszamy do dyskusji na Twitter a również na naszą stronę i do naszego biuletynu