Nowa szansa dla chorych na chłoniaki – piksantron

szansa dla chorych na chłoniaki - piksantron

Chłoniaki z dużych komórek B są najczęściej diagnozowane u osób powyżej 60 roku życia i stanowią około 20% wszystkich zachorowań na chłoniaki.
Rokowanie pacjentów z chłoniakiem nieziarniczym jest stosunkowo dobre, zależne od stopnia zaawansowania, umiejscowienia zmian nowotworowych czy ogólnego stanu chorego.
Można stwierdzić że ok 60-65% pacjentów udaje się skutecznie leczyć. Jednak jest wciąż grupa pacjentów, u których jeszcze do niedawna medycyna zostawała bezsilna wobec postępu i agresywności nowotworu.
Obecnie pojawiła się nowa nadzieja. Zarejestrowany lek piksantron jest szansą dla tych pacjentów z chłoniakiem nieziarniczym, u których standardowa chemioterapia nie przyniosła oczekiwanych efektów lub u których nastąpił nawrót choroby. Wieloośrodkowe badania kliniczne udowodniły, że jest to skuteczny lek, dzięki któremu pacjenci żyją dłużej. W niektórych przypadkach umożliwia również wykonanie przeszczepu szpiku kostnego będącego szansą na całkowite wyleczenie chorego.