21 listopada: Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

21 Listopada: spotkanie

Spotkanie Stowarzyszenia Wspierającego Chorych na Chłoniaki Sowie Oczy oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Chłoniaki “Przebiśnieg” w Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia z Panią Naczelnik Edytą Matusik i Panią Pauliną Pietrzak.

Omówiono potrzeby pacjentów onko-hematologicznych w zakresie refundacji i problemy z wprowadzaniem programów lekowych. W poszczególnych jednostkach chorobowych zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia nowych cząsteczek lekowych oraz oczekiwanego wdrożenia z początkiem roku programów z Nivolumab w chłoniaku Hodgkina, Pomalidomib w szpiczaku itp. Zwrócono uwagę na problemy i długie oczekiwanie we wdrażaniu – kilka miesięcy – Ibrutinib u pacjentów z przewlekłą białaczka limfatyczną. Przedstawiciele Ministerstwa otrzymali materiały mapy oczekiwań pacjentów. Otrzymaliśmy pełną informację na temat procesów refundacyjnych. Spotkanie przebiegło w atmosferze rzeczowej dyskusji i zasygnalizowaniu problemów.