Zmarła prof. dr hab. Anna Dmoszyńska

21 lutego 2019 roku zmarła

Specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej. Profesor Anna była naukowcem, wychowawcą, wieloletnim kierownikiem Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2005 roku przewodziła utworzonej przez nią Polskiej Grupie Szpiczakowej.

Pani Profesor była również członkiem Zarządu European Myeloma Network. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe, ale przede wszystkim wysoko ceniona przez lekarzy i pacjentów za ogromny wkład w leczenie oraz poprawę standardu opieki nad chorymi na szpiczaka i pokrewne nowotwory.

Zmarła wybitna postać polskiej hematologii i jedna z największych osobowości hematologii światowej.