Pierwsze w Polsce opracowanie w całości poświęcone pacjentom z chłoniakiem skórnym T-komórkowym (CTCL)

Pierwsze w Polsce opracowanie w całości poświęcone pacjentom z chłoniakiem skórnym

18 lipca 2019r posiedzeniem Komisji w Sejmie RP zakończone zostało pierwsze w Polsce opracowanie w całości poświęcone pacjentom z chłoniakiem skórnym T-komórkowym (CTCL).

Patronami tego badania byliśmy wspólnie z: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Federacja Pacjentów Polskich (FPP) i Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich Orphan, jak również kluczowe Towarzystwa Naukowe, tj.: Polska Grupa Badawcza Chłoniaków (PLGR), Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (PTD).

Ambasadorkami badania zostały ekspertki, specjalizujące się w leczeniu pacjentów z chłoniakami skórnymi: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło oraz dr n. med. Hanna Ciepłuch

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i przeprowadzenia badania oraz uczestnikom badania (w tym naszym członkom)