Wrzesień miesiącem świadomości Nowotworów Krwi

Wrzesień miesiącem świadomości

Na świecie co 30 sekund jedna osoba dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. W Polsce na nowotwory krwi choruje ponad 100 000 osób, a co roku diagnozowanych jest prawie 6 000 nowych pacjentów. 

Z okazji światowego miesiąca nowotworów krwi na stronie www.pkopo.pl oraz na Facebooku zamieszczone są materiały wideo z udziałem ekspertów na temat pierwszych często lekceważonych objawów nowotworów krwi oraz wypowiedzi pacjentów, na temat innowacyjnych terapii, które uratowały im życie.

Nowotwory krwi to grupa chorób, które obejmują układ krwionośny oraz układ chłonny. Wśród nich wyróżniamy:

  • nowotwory układu krwiotwórczego, do których zaliczamy m.in. ostrą białaczkę szpikową, przewlekłą białaczkę szpikową, ostrą białaczkę limfoblastyczną, przewlekłą białaczkę limfocytową, mielofibrozę;
  • nowotwory układu chłonnego, do których należą m.in. chłoniaki nieziarnicze, chłoniaki Hodgkina, szpiczak plazmocytowy.

W tym roku z okazji Światowego Miesiąca Nowotworów Krwi Koalicja Pacjentów Onkologicznych , której Jesteśmy członkiem , chce  przybliżyć temat nowotworów krwi, nie tylko pacjentom, ale przede wszystkim społeczeństwu, aby uświadomić, że zachorować może każdy – bez względu na wiek i płeć.