XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa

Odbywa się 14 września 2019 roku. Sesja pacjencka:

  • PANEL 1. Prezentacja organizacji pacjentów hematoonkologicznych

  • PANEL 2. Pacjent hematoonkologiczny w systemie

  • PANEL 3. Pacjent – lekarz, współpraca jest możliwa