O Nas

„Sowie Oczy” rozpoczęły działalność w 2005 roku ( wpis do rejestru stowarzyszeń: 2005-06-16) z inicjatywy Pawła Moszumańskiego, przy współpracy Arthura Masny i Elżbiety Lampka.

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy o chorobach układu chłonnego, możliwościach i metodach ich rozpoznania, badaniach diagnostycznych, schematach postępowania leczniczego oraz dostępności leków. Celem jest niesienie pomocy potrzebującym pacjentom poprzez ułatwienie im dostępu do opieki psychoonkologicznej i prawnej oraz przekazywanie wiedzy i doświadczeń w walce z nowotworem. Działania Stowarzyszenia skoncentrowane są na pomocy osobom już chorym. Dla nich i ich rodzin organizowane są w Warszawie cykliczne spotkania z lekarzami i psychologami oraz warsztaty rozwijające kreatywność. Wsparciem pragniemy objąć chorych na chłoniaki w całej Polsce. Stowarzyszenie jest członkiem założycielem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

„Sowie Oczy „ są aktywnym członkiem międzynarodowych organizacji : zrzeszającej pacjentów chorych na chłoniaki „Lymphoma Coalition” ,Cancer United oraz Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (ECPC). Uczestniczymy w wielu akcjach edukacyjnych, m.in.: kampanii PUO „Rozmowy o czasie” i przeprowadzonej z Roche Polska „ Zdemaskuj chłoniaka”. Corocznie – 15 września – organizujemy Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach.

Dzięki wsparciu Stowarzyszenia wydana została książka D. Makowskiego „Szeregowy Chłoniak” i Poradnik dla Pacjenta „Chłoniaki – chcę wiedzieć więcej”.

W 2006 roku zainaugurowaliśmy ogólnopolską kampanię edukacyjną „Chłoniak – nowotwór, który można pokonać. Zbadaj się!”, której celem było podniesienie świadomości wśród Polaków na temat chłoniaków oraz ich objawów. We współpracy z naszymi partnerami w wybranych miastach przeprowadziliśmy bezpłatne konsultacje hematologiczne, podczas których doświadczeni lekarze profesjonalnie oceniali stan zdrowia pacjentów.

 

Misja i cele

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy o chorobach układu chłonnego, możliwościach i metodach ich
rozpoznania, badaniach diagnostycznych, schematach postępowania leczniczego oraz dostępności leków.
Celem Stowarzyszenia „Sowie Oczy” jest niesienie pomocy potrzebującym pacjentom poprzez ułatwienie
im dostępu do opieki psychoonkologicznej i prawnej oraz przekazywanie wiedzy i doświadczeń w walce z
nowotworem.


W 2006 roku zainaugurowaliśmy ogólnopolską kampanię edukacyjną „Chłoniak – nowotwór, który można
pokonać. Zbadaj się!”, której celem było podniesienie świadomości wśród Polaków na temat chłoniaków oraz ich
objawów. We współpracy z naszymi partnerami w wybranych miastach przeprowadziliśmy bezpłatne konsultacje
hematologiczne, podczas których doświadczeni lekarze profesjonalnie oceniali stan zdrowia pacjentów.
Od 2007 roku nasze działania głównie koncentrujemy na pomocy osobom już chorym.
Dla nich i ich rodzin organizowane są w Warszawie cykliczne spotkania z lekarzami i psychologami oraz
warsztaty rozwijające kreatywność.


Spotkania z profesjonalistami, innymi pacjentami oraz osobami, które już przeszły nowotwór pomagają
zneutralizować trudne, często negatywne emocje towarzyszące okresowi leczenia i powrotu do zdrowia,
pozwalają oderwać się od choroby, znajdować radość i piękno codziennego życia, a przede wszystkim, budować
wspólnotę osób, której podstawą jest podobne doświadczenie i prawdziwe zrozumienie.

Partnerstwo

Podejmując działania na rzecz pacjentów dbamy, aby nasza pomoc była profesjonalna i jak najlepiej zaspakajała ich potrzeby. Pragniemy, aby informacje dostępne na naszych stronach były prawdziwe i aktualne. Blisko współpracujemy z licznymi organizacjami pacjentów, lekarzy oraz firmami.

“Sowie oczy” są członkiem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Lymphoma Coalition, European Cancer Patients Coalition oraz współpracujemy z:

Dziękujemy naszym darczyńcom:

Wszystkie firmy i organizacje gorąco zachęcamy do współpracy. Napisz do nas korzystając z zakładki “Kontakt”.

Od 2007 roku nasze działania głównie koncentrujemy na pomocy osobom już chorym.

Dla nich i ich rodzin organizowane są w Warszawie cykliczne spotkania z lekarzami i psychologami oraz warsztaty rozwijające kreatywność. Od 2011 uczestniczymy w spotkaniach Forum Organizacji Pozarządowych , współpracujemy z licznymi organizacjami pacjenckimi w kraju i za granicą ( m.in. w Niemczech , Czechach , Szwajcarii i na Węgrzech).

Od 2011 roku rozpoczęliśmy stałą współpracę partnerską z Kliniką Invimed , prowadząc od października 2011 bezpłatny program zachowania płodności dla młodych kobiet. 

Kierujemy zainteresowane pacjentki i zakwalifikowane przez lekarza prowadzącego do specjalisty w celu określenia odpowiedniej metody zachowania materiału reprodukcyjnego.

Propagujemy również pomoc zwierzątom w schroniskach w ramach  współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy o chorobach układu chłonnego, możliwościach i metodach ich rozpoznania, badaniach diagnostycznych, schematach postępowania leczniczego oraz dostępności leków.

Celem Stowarzyszenia „Sowie Oczy” jest niesienie pomocy potrzebującym pacjentom poprzez ułatwienie im dostępu do opieki psychoonkologicznej i prawnej oraz przekazywanie wiedzy i doświadczeń w walce z nowotworem.

Spotkania z profesjonalistami, innymi pacjentami oraz osobami, które już przeszły nowotwór pomagają zneutralizować trudne, często negatywne emocje towarzyszące okresowi leczenia i powrotu do zdrowia, pozwalają oderwać się od choroby, znajdować radość i piękno codziennego życia, a przede wszystkim, budować wspólnotę osób, której podstawą jest podobne doświadczenie i prawdziwe zrozumienie.

Statut stowarzyszenia

finansowe

Będziemy wdzięczni za każdą okazaną nam pomoc czy to finansową czy rzeczową, którą przeznaczymy na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

 

Wpłaty dla Stowarzyszenia można dokonać na konto:
Bank Zachodni WBK XV Oddział w warszawie,

Nr rachunku:
46 1090 1694 0000 0001 0416 2590

 

Z góry dziękujemy za każdą wpłatę!

Historia stowarzyszenia

Biuletyn 1 Nasza Sowa - grudzień 2011

Biuletyn 2 Nasza Sowa - styczeń/luty 2012

Biuletyn 3 Nasza Sowa - marzec/kwiecień 2012

Biuletyn 4 Nasza Sowa

Zarząd Stowarzyszenia

Arthur Masny
Honorowy Prezes Stowarzyszenia

Prezes Zarządu do dnia 09.12.2010

Elżbieta Lampka
Członek Zarządu, P.O Prezesa od 10.12.2010

Ewa Błońska-Dec
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Dominik Makowski

Marta Świerczyńska

Paweł Senator