Pomoc

Prawa pacjenta

W Polsce Prawa Pacjenta wynikają z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz Ustawy ( 06.11.2008) o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta. Europejska Karta Praw Pacjenta (przygotowana w roku 2002) jest jednym z dokumentów regulujących kwestie praw pacjenta w Europie. Określa ona standardy postępowania i zalecanych praktyk.

Informacje na temat praw pacjenta uzyskasz tutaj:

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej – www.prawapacjenta.eu

Tel. (22) 474 15 22
Fax: 22 474 15 23
kontakt@prawapacjenta.eu

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta (poniedziałek – piątek 9:00-15:00)

ul. Al .Zjednoczenia 25
tel: 22 831 42 81 wew.364
fax: 22 635 75 78
sekretariat@bpp.gov.pl
www.bpp.gov.pl

Bezpłatna Infolinia:

0 800 190 590 ( poniedziałek – piątek 9.00-21.00)

Poradnik Praw Pacjenta “Prawa Pacjenta Moje Prawa”

Dr n. prawn. Dorota Karkowska

Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych

polska@koalicjaonkologiczna.pl
www.pkopo.pl
Głos Pacjenta Onkologicznego ( numer 1 wrzesień 2011 str.10-11 ; 16)

 

Zachęcamy do zapoznania się również z materiałami na naszej stronie – poradnikami, biuletynami i innymi artykułami. 

Pobierz swój poradnik pacjenta:

Kontakt do lekarza:
elampka@coi.waw.pl

Kontakt w innych sprawach Stowarzyszenia:
Zapraszamy do zakładki “Kontakt”

psychologiczna i poradniki

Poradnik nr 1

Poradnik nr 2

Poradnik nr 3

Poradnik nr 4:
Pomoc socjalna

Poradnik nr 5:
Pielęgnacja