Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Niniejsza informacja reguluje kwestię przetwarzania danych osobowych osób, które nawiązują kontakt ze Stowarzyszeniem Wspierającym Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy” (dalej: „Stowarzyszenie”) za pośrednictwem strony internetowej – a w szczególności zawartego na niej formularza kontaktowego – jak również za pomocą poczty e-mail, za pośrednictwem której możliwe jest skontaktowanie się ze Stowarzyszeniem, na przykład w celu przekazania deklaracji członkowskiej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki “Sowie Oczy” z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 3/5/p.33.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Aby skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia będziemy potrzebowali następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail.

Dane udostępniane są dobrowolnie, jednak są warunkiem koniecznym, by się z nami skontaktować.

Jeśli przekazujesz nam deklarację członkowską i chcesz przystąpić do Stowarzyszenia, konieczne będzie również podanie informacji takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, data i miejsce urodzenia. Możliwe, ale nie wymagane, jest podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojego zawodu, statusu jako pacjenta i typu chłoniaka, na jaki chorowałeś/-aś lub chorujesz.

Dane zawarte w deklaracji członkowskiej wykorzystywane będą jedynie w celach administracyjnych Stowarzyszenia, a także do kontaktu w sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

Jakie przepisy regulują kwestię przetwarzania danych osobowych?

Ochrona danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r. regulowana jest przepisami RODO (ang. GDPR) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każdorazowo, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach komunikacyjnych, związanych z odpowiedzią na Twoją wiadomość lub przyjęciem Cię do grona członków Stowarzyszenia. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie (dalej: interes prawny Stowarzyszenia). Interesem prawnym Stowarzyszenia jest wspieranie osób poszukujących wiedzy i informacji onkologicznej, w szczególności dotyczącej chorób układu chłonnego, a także powiększanie grona członków Stowarzyszenia, w tym umożliwienie im otrzymania najlepszej możliwej pomocy ze strony Stowarzyszenia.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego są dostawcy usług informatycznych oraz dostawcy usług polegających na przechowywaniu danych w tzw. “chmurze”. Każdorazowo, dane wykorzystywane są jedynie w celach kontaktowych. Podmioty te nie otrzymują jednak danych, które pozwoliłyby im na ustalenie Twojej tożsamości.

Dane przekazane w Deklaracji Członkowskiej wykorzystywane są jedynie przez Stowarzyszenie w celach administracyjnych Stowarzyszenia, na przykład na potrzeby organizowania spotkań grup wsparcia.

Jak długo przechowywać będziemy Twoje dane?

W zakresie korzystania z plików cookies, które wykorzystujemy głównie do utrzymania sesji oraz dostosowania treści na stronie do Twoich preferencji, dane przechowywać będziemy przez okres, w którym usługi te będą świadczone, a w uzasadnionych przypadkach, również po zakończeniu ich świadczenia, ale jedynie, jeżeli jest to dozwolone prawnie lub wymagane w świetle prawa.

Więcej o naszej polityce cookies dowiesz się na stronie pod adresem: http://sowieoczy.pl/polityka-cookies/

W zakresie przetwarzania danych zawartych w Deklaracji Członkowskiej, dane przechowywane będą do momentu wycofania Twojej zgody na ich przetwarzanie. 

Twoje prawa

Masz prawo do swobodnego dostępu do swoich danych osobowych, w tym do ich sprostowania, usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.

W każdej chwili możesz również zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej aby wycofać zgodę na przetwarzanie plików cookies. 

Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z przepisami, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W chwili obecnej nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie korzystamy z narzędzi analitycznych, a nasza strona internetowa wykorzystywana jest jedynie w celach informacyjnych dla użytkowników zainteresowanych jej treścią.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowania podejmowania decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Ciebie skutki prawne lub w jakikolwiek inny sposób na Ciebie wpływały.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Cookies, dostępną na stronie http://sowieoczy.pl/polityka-cookies/. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w zakresie wykorzystywania plików cookies.